Garantie en klachten

Garantie en klachten

Wij doen graag ons best om het op te lossen!

Klachten?

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar service@roostr.nl

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Veel gestelde vragen

Roostr garandeert dat de buitenkeukens vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Roostr buitenkeuken

De garantie is niet overdraagbaar.

De door Roostr op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Roostr buitenkeukens worden gedurende 3 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Voor de coating geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals werkbladen, stelpoten, wielen, planken en accessoires wordt geen garantie gegeven tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Voor overige coating- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

Ja, in de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de keuken en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. De keuken niet conform gebruiksaanwijzing is onderhouden;
c. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende keuken of zijn onjuist gemonteerd;
d. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de keuken vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Roostr voor schade aan (onderdelen van) de keuken als gevolg van:

Indien er zelfstandige modificaties aan de de keuken zijn uitgevoerd. Dan wel montage van componenten, onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor de keuken of die niet geschikt zijn voor de keuken zoals deze is verkocht

Schade of defecten wegens een ongeval, onoordeelkundig gebruik, misbruik of onachtzaamheid

Roestvorming door het niet tijdig repareren van lakschade

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, hout of chroom- en vliegroest

Schade door gebruik voor commerciële doeleinden - zoals bij verhuur of bij workshops en demonstraties.

Arbeidsloon voor het vervangen of verwisselen van onderdelen

Ja, gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Roostr is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Roostr worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening voor Roostr.

Indien de garantieperiode is verstreken komen de eventuele kosten van transport en (de-)montage van de keuken en/of onderdelen voor rekening van de eigenaar

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Roostr voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Wij doen er alles aan om je de best mogelijke service te bieden. Natuurlijk kan er helaas altijd iets mis gaan. We lossen het probleem graag zo snel mogelijk samen op.

Wij kunnen je het snelst van dienst zijn wanneer je contact opneemt via service@roostr.nl of via +31 646765674

Heb je een ordernummer en aankoopbewijs? Vermeld deze dan bij de aanvraag, dan kunnen wij je nog sneller helpen.

Hulp nodig?

Bel of WhatsApp

+31 646765674

Bereikbaar

Maandag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur